Metanarrativ??

willer1.jpg

 Er kristendommen/kirken et metanarrativ? Det kommer nok an på, hvem man spørger. Men det vil måske være en god ide lige at definere hvad et metanarrativ er. Som de fleste forstår et metanarrativ er det en en historie/teori/ideologi, som kan være virkelighedsdefinerende, det vil sige, at i vi forstår alt ud fra netop denne eksakte historie. Kommunismen er et eksempel på metanarrativ – i en hver given kontekst eller sammenhæng, vil jeg kunne tage mine kommunistiske briller på og foreslå stort set den samme løsning, fordi jeg ser det ud fra en bestemt optik. Jeg tror ud fra denne forståelse af metanarrativ ikke, at Kirken kan være et metanarrativ. Kristendommen/kirken vil altid udtrykke og tolke sig i et sammenspil mellem

– kirkens tradition

– min egen personlige historie

– Bibelen

– Kulturen

Derfor vil udtrykket altid være forskelligt og ofte vil tolkningen også være forskelligt. Dog er der et metanarrativ i kristendommen, og det erGuds rige, alt må forstås igennem Guds riges briller. Men ofte kommer vi til at gøre metanarrativet til VORES KIRKE. Det kan vi ikke gøre, og det vil få nogle skrækkelige konsekvenser, hvilket vi måske allerede ser. Jeg tror en af grundene til Kirkens krise i vesten, er at vi har gjort nogle forskellige versioner af Gudsiget til metanarrativ, og ikke selve Gudsriget til metanarrativ, Metanarrativet er hverken de karismatiske, de lutherske, de ortodokse, men metanarrativet er Gudsriget og det vil altid få et forskellige udtryk, fordi det kommer til udtryk i en konkret. Men måsker tager jeg fejl?

7 Responses to “Metanarrativ??”

 1. Mikael Kongensholm Says:

  Ja, jeg tror også at metanarrativet vil forandre sig i forhold til tid, personer og kulturen. Det gode spørgsmål er jo, om der er noget i et metanarrativ som er konstant, som ikke forandres?

  Jeg kommer til at tænke på, når du skriver: “det vil sige, at vi forstår alt ud fra netop denne eksakte historie”, betyder det så ikke, at vi altid vil forstå ting anderledes end folk som ikke bekender sig til det samme metanarrativ? Kan man måske ikke sige at der findes visse basis/grundlæggende metanarrativer, som har med det ganske simple at være til, at være menneske, at ville elskes, osv?!
  Fx, hvis vi antager at jeg har kristendommen som et metanarrativ (har forøvrigt aldrig hørt ordet før), og samtaler med en person, som har et kommunistisk metanarrativ, vil der så ikke stadig være ting som vi vil forstå ens? Eller skyldes det så måske overlap i de to metanarrativer?

 2. Søren Dalsgaard Says:

  Jeg tænkte lidt over din kobling mellem metanarrativ og Gudsriget. Du vil have at vi gør Gudsriget til metanarrativ i stedet for blot dele af Gudsriget (“vi har gjort nogle forskellige versioner af Gudsiget til metanarrativ, og ikke selve Gudsriget til metanarrativ”).

  Men metanarrativet er jo ikke en virkelighed i sig selv. Derimod er det blot en fortolkningsnøgle til at forstå virkeligheden. Gudsriget derimod er virkelighed.

  Er der derfor ikke snarere tale om at vi skal bruge et metanarrativ til at forstå Gudsriget nærmere end at vi skal gøre Gudsriget til metanarrativ? – og at disse metanarrativer varierer og derfor tilsyneladende giver Gudsriget en forskellig udformning?

 3. Moe Says:

  Problemet med at forstå det som ‘narrativ’ er vel – at det ‘kun’ er et narrativ? Ender vi så ikke hos Grossbøll som taler om evangeliet som ‘tydning’?

 4. Christian Says:

  Jeg er blevet en kende forvirret, men gør mig lige et forsøg…

  Kirken er ikke et metanarrativ. Kristendommen er ikke et metanarrativ i sig selv. Paven er slet ikke et metanarrativ. Og måske ikke engang evangelierne – som bogstaver og ord – er et metanarrativ, da de er talt ind i en given kultur. Guds rige kan være et metanarrativ, men Gudsfolket er det ikke, da man ikke kan være fuldkommen… undtagen én, som ér det.

  …kan vi ikke bare sige at Jesus Kristus er det kristne metanarrativ?

  Jeg kom til at tænke på: »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!« Mark. 1,15

  Guds rige er kommet nær ved Jesus Kristus, og Han er “vejen, sandheden og livet”. Han er det metanarrativ vi skal bruge for at forstå Guds rige.

  Soli Deo Gloria
  – Christian Laugesen

 5. Thomas Willer Says:

  Hm lad mig prøve at knytte et par bemærkninger til de forskellige kommentarer.

  Til Michael: Du spørger om der findes et grundlæggende metanarrativ omkring det at være menneske. Det tvivler jeg på, for de forskellige “store historier” forsøger netop at give deres forklaring og forståelse af, hvad et menneske er, og hvad mennesket er drevet af. Ud fra en luhmannsk betragtning, så vil de forskellige forklaringsmodeller have meget svært ved at kommunikere med hinanden, for de hver især repræsenterer deres eget system med deres eget sprog. Som kristne er vi nok af en lidt anden mening, fordi vi tror på den eneste sande Gud, og verden må forstås igennem ham, hvis vi vil leve livet fuldt ud.

  Til Dalsgaard. Det er jo i grunden en diskussion om hermeneutik. For når jeg siger, at vi skal bruge Gudsriget som metanarrativ, så er det klart, at vi vil bruge det forskelligt, da vi kommer med forskellige erfaringer. Men for mig er det vigtigt, at det er Gudsrigets perspektiv vi forsøger at fange og ikke blot kirkens. For Mclaren og andre tænker jeg, at de mener, at kirken er også Gudsriget, men Gudsriget er langt mere end kirken, og det man forsøger at kritiserer er, at kirken har reduceret Gudsriget til kun at omhandle kirken, Giver det mening?

 6. David Jakobsen Says:

  Spændende samtale i har her..
  Hvis den definition vi skal forholde os til i forhold til spørgsmålet er:

  Som de fleste forstår et metanarrativ er det en en historie/teori/ideologi, som kan være virkelighedsdefinerende, det vil sige, at i vi forstår alt ud fra netop denne eksakte historie.

  Så vil jeg mene at der i denne bør tilføjes “.. denne eksakte historie/teori/ideologi.”
  Skal jeg så forstå det som om der ikke findes en kristen teori om menneskets natur? Eller en kristen teori om historiens formål?
  Marxismen havde en ideologi og teori om disse – en mand kunne tage på og “se det med deres øjne”. Jeg mener godt at man kan sige at kristendommen udgør et metanarrativ.
  Jeg tror at noget af det der tænkes omkring metanarrativer er “alting” historier. Og i disse “alting-historier” underforstås der det traditionelle syn på sandheden – noget er sandt hvis det korresponderer med virkeligheden. Der findes en historie-uafhængig virkelighed – og vores overbevisninger er sande hvis de korresponderer med denne virkelighed. Hvis kristendommen er sand – har det altså betydning for om andre historier kan være sande. For kristendommen er et sæt af propositioner – domme eller udsagn om verden. En af dem er at menneskets natur er syndigt og i en falden tilstand. Det medfører at der findes noget der er moralsk forkert – således at hvis vi gør det så pådrager vi os skyld – vi er syndige og har behov for tilgivelse. Tilgivelse har igen metafysiske konsekvenser af metanarrativ karakter. En moralsk relativist kan ikke samtidig sige at der ikke findes absolutte moralske værdier.
  Så snart jeg påstår at mine overbevisninger er sande – mit eget narrativ, så gør jeg det til et metanarrativ – noget du også må forholde dig til – om du kan lide det eller ej. Det har altsså metanarrative konsekvenser at mene at ens teori/ideologi/historie om X er sand.
  Jeg tror at dette er underforstået når Paulus i 2Kor 13:8 siger at “vi formår intet mod sandheden, kun for den.”

 7. Mathias Says:

  bra bloggpost, Thomas. Bra insikt-!
  Har ny bloggadress, om du vill kan du uppdatera länken dit..
  Tittade in på Re-Gens hemsidor häromdagen, det verkar gå bra där, va?
  Allt gott,
  Mathias

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: