Inkluderende karismatisk

Først lige en lille reklame for strøtanker, hvor hr vifftrup har gang i en god samtale om kirkens metaforer.

I sommer slog det mig, hvorfor at nogle strømninger i kirken har så svært ved emerging church bevægelsen.

For nogle er vi for karismatiske og for andre er vi for inkluderende. I den danske version af kirkehistorien har det været sådan, at de evangelikale/karismatiske fløje har set sig selv, som dem der tog kristentroen alvorligt, og man havde ikke meget tilovers for “de andre”. Det betød også at man blev meget ekskluderende i sine praktikker. Samtidig var der andre fløje, som var meget inkluderende, men samtdig nærmest havde udvandet Guds kraft.

Som jeg ser det forsøger Emerging Church bevægelsen blandt andet at sige, vi tror på Guds mirakuløse indgriben i menneskers liv, og at han kan forandre mennesker, men samtidig vil vi også være inkluderende overfor alle slags mennesker og vise dem Guds kærlighed, der hvor de er i deres liv, og ikke kun når de er der, hvor vi synes, de skal være.

Denne dobbelthed har mange svært ved at sluge og forstår ikke, at man kan være inkluderende karismatisk, fordi det er to modsætninger, som traditionelt har været i opposition til hinanden. Men jo mere jeg læser beretningerne om Jesus, jo mere tror jeg også, at det var sådan Jesus var… måske?

Advertisements

One Response to “Inkluderende karismatisk”

  1. Stephan Says:

    Hej Thomas. Tak for reklamen 🙂 Men når den nu alligevel er der, vil du så ikke rette linket så det virker.

    God pointe. Gud griber mirakuløst ind i alles liv, ikke kun de herligt frelste. I den dur fik jeg selv meget ud af Jason Clarks pointe på Salt/cur i foråret, om at lede efter aftrykket af det Gud gør i alle mennesker. For Guds ånd arbejder i alle, og det er ikke os der bringer sand viden til frelse, men kan sætte sprog på det mennesker allerede oplever.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: