Økologiske efterfølgere

I frikirkenets blad domino har man i denne måned fokus på miljøet og Guds skaberværk, og det er åbenbart et emne, som kan skille vandene. To håbefulde unge ledere fra apostolsk kirke kommer med hver deres syn.

vi starter med Mads Lauridsen, som er præst i apostolsk kirke i esbjerg:

“…Men efter min mening er der ikke nogen grund til eller bibelsk belæg for den sags skyld for at en kristen skal involvere sig i den slags tidsfordriv (kæmpe for miljøet). Jesus talte på et intet tidspunkt om et kald til miljøbevidsthed eller at redde træer og hvaler… nej alt Jesus gjord og sagde handlede om at redde en forvildet og ødelagt mennskehed fra en evig fortabelse…”

en af mine gode venner Henrik Holmgaard fremkommer med et lidt andet syn:

“…Jesus er ifølge bibelen herre for langt mere end indviduel frelse…Udfordringen er at vi i vores iver efter at forkynde evangeliet får reduceret evangeliet så grundigt, at vi mister bibelens perspektiv på hele verdens frelse…Det giver den kristne et kald til et liv i efterfølgelse som instrument for Gudsriget og derfor må det være kirkens opgave at deltage i livets herres kamp mod det, som stjæler og ødelægger livet…”

Meget interessant debat. For mig at se er der ikke tvivl, hvis vi virkelig ønsker at tage skabelsen alvorligt og forstå den som en del af Gudsriget, så vi engagere os i debatten om global opvarmning, fair fordeling af verdens goder og næste gang når vi står i Netto så vælge den økologisk mælk, fordi vi også med vores forbrug kan være med til at ære jordens skaber. Hm eller bliver det hele for grønt?

Advertisements

20 Responses to “Økologiske efterfølgere”

 1. kat Says:

  I linie 2 skulle der vel stå “Guds skaberværk” eller lign. – og ikke “Guds skaber”, vel? 😉

  Selvfølgelig skal vi passe på miljøet! At Mads Lauridsen kalder det tidsfordriv, kan man kun ryste på hovedet af! 🙄

 2. frovin Says:

  Aij. Det er lidt forenklet, ham der Lauridsens udsagn.

 3. willer Says:

  Nu kender jeg Mads en lille smule og måske har han bare sat tingene lidt på spidsen her. Men det bliver meget unanceret, og det betyder, at han lige kommer til at trykke på en rød knap hos mig.

  Frovin tror du at man kunne finde samme holdning i missionsbevægelserne: at det er den individuelle frelse det handler om, og så betyder det ikke så meget med resten… jeg tror nemlig, at der nogle gange er flere ligheder end forskelle mellem den missionske højrefløj, og det man kan kalde den karismatiske højrefløj…

 4. Alice Says:

  Jeg kan tilføje en præst i Nørresundby, der også hører til flokken af økologiske efterfølgere. Jeg selv synes ikke, det er for grønt – jeg selv prøver at omlægge til økologi – i det omfang min studie-økonomi tillader det. For jeg synes perspektivet om, at det er verdens genoprettelse det handler om, og ikke kun den enkeltes frelse absolut er værd at implementere i sit liv. Men der er måske mere i det en økologi -det er nok også værd at snakke fairtraide ind i det- så bliver perpektivet endnu større.

 5. frovin Says:

  @Willer: Sikkert. Der er en tendens til at tænke syndighed som noget nærmest kun personligt (bagtalelse/onani/tyveri), og der er dårlig forvaltning af skaberværket ikke lige den, der klikker mest. Og så er der jo i missionsbevægelserne (eller har været) en aversion imod at tale om gerninger. Af nåde blev vi jo frelst ved tro.

  Min erfaring er at folk bryder sig ikke om at nogle insinuerer, det er godt og kristeligt at købe økologisk – det er for konkret – men mange reagerer heldigvis positivt og eftertænksomt når man taler om skaberværk og forvaltning som en del af efterfølgelsen.

 6. Henrik H Says:

  Hey – lige en kommentar om artiklen og et perspektiv til EC

  Inden Mads kastes for løverne her, så tror jeg egentlig at intentionen i det han siger er, at kirken ikke må udskifte kaldet til evangelisation med økologiske grøntsager og “red hvalen aktivisme” – jeg tror faktisk at det kan være fristende for nogen at skifte fokus fra evangelisation (jf. alle de dårlige erfaringer med det, på gade, kampagner etc) til at være aktivistisk i forhold til f.eks. økologi i stedet for – og på lignende vis reducere evangeliet

  jeg tænker faktisk, at der kan være en fare for at nogle af de emerging fællesskaber, som jeg læser om på forskellige blogs – at den missionale identitet udskiftes med en kamp for miljøet som en modreaktion på traditionel evangelikal-karismatisk-evangelisation – “vi har vores lille fællesskab, og vi vil ikke overbevise andre om hvad de skal tro, vi passer godt på hinanden og naturen og så må vores gerninger råbe til verden…”

  Vi må altid spørge os selv (både henrik H og Mads L) hvilket billede af Jesus der ligger bag vores teologi og praksis?

  Der er ofte en spænding ml. den menneskelige og guddommelige side af inkarnationen, og det vi vælger at vægtlægge – når vi taler om kirken og økologi så er der en fare for at vi fremhæver Jesu menneskelige side for meget fremfor den guddommelige

  jeg læser indimellem om en øko-jesus blandt emerging folk som jeg har svært ved at forholde mig til…

  …en ydmyg Jesus der er vores gode og flinke ven, som græder med os, spiser grønsager, holder en fest for alle vores venner, i ført kjole, sandaler, og serverer klidkiks og øko-bryg (næsten feminin (metro) – en Jesu jeg som mand kan have lidt svært ved at følge efter)

  overfor denne Jesus, står den himmelske Jesus som har det tveæggede sværd, og som siger: “Jeg ved hvor du bor…” (Åb 2,13a)

  Når jeg lytter til intentionen i Mads artikel, så tror jeg egentlig at jeg vælger at høre en udfordring til ikke at flygte fra kirkens opgave om at være en profetisk ryst der altid kalder mennesker ud af mørket + lære dem at spise sundt og smide papiret i skralderen bagefter ;o)

 7. Nikolaj Says:

  Har hele denne debat ikke en parallel i “kirken og arbejderbevægelsen”? Der er en kerne af sandhed, som bliver fremført som en uacceptabel pakkeløsning under de forkerte paroler. Følgeligt stiller kirken sig på bagbenene i en misforstået kamp mod opløsningen af værdierne.

  Det er den ene side. Den anden side er, at skomageren bør blive ved sin læst. Martin Luther er et godt eksempel. Når man ser, hvad manden har skrevet om samfundsøkonomi, priser man sig lykkelig for at han blev reformator og ikke økonomiminister.

  Vi kan hver især følge i Jesu fodspor og gøre en forskel for mennesker i vores hverdag. Men så snart debatten løftes op på et overordnet plan, er det i en kompliceret ikke uvæsentligt at lytte til fagfolk (som kirken af mange grunde nærer en sund – nogle gange usund – skepsis overfor). Det gælder ikke mindst i miljødebatten, som er befolket med naive idealister og multinationale virksomheder, der med gigantiske reklamebudgetter forsøger at fremstille sig selv som miljøvenlige. Kirken skulle helst undgå at være nyttig idiot for nogen af dem.

 8. Alice Says:

  Men Henrik….kan disse ting ikke være en del af den missionale identitet?
  (Uden at man reducerer det til kun dette?) Behøver der at være et modsætningsforhold, medmindre det kammer over i ren grøntsagslære?

 9. Henrik H Says:

  @Alice – det behøver absolut ikke være et modsætningsforhold – jeg nævne blot, at jeg ser flere steder i Ec sammenhænge hvor det missionale bliver reduceret pga. afstandstagen til “the establishment” den traditionelle evangelikale praksis med evangelisation og i stedet hives Gudsrigeteologien op af hatten, men den er reduceret til fair-trade og opsamling af affald i parkerne (jeg tror primært jeg læser det hos vores brødre og søstre i US) – Det kan være en nem bagdør for aktivister der er træt af traditionel evangelisation at kaste deres nidkærhed over et nyt “evangelium” om sundhed og skaberværk (her kunne jeg så komme med en cheesy kommentar om sundhedsapostle, men lader være med det)

  Jeg tror faktisk at jeg mangler at se den gode kombination af begge dele i kirken – det er ofte et enten eller – fordi vi enten tildeler den menneskelige/guddommelige side af Jesus for meget vægt

 10. Henrik H Says:

  By tha way Alice – ska vi snart mødes på the wharf??

 11. frovin Says:

  Der er intet nyt i at aktivister har haft glæde af at iklæde økologisk bevidsthed en politisk-teologisk dagsorden. Derfra kommer måske også modviljen mod at arbejde med sagerne.

  Men ikke desto mindre er det et bibelsk anliggende. Jeg tænker tit på Jesu ord i bjergprædikenen om, at “de må se jeres gode gerninger og prise jeres far, som er i himlen”.. Hvis man er tydelig kristen og båret af et godt kristeligt ønske om at passe på jorden tror jeg faktisk man kan være ret missional i sin omgang med hele klimadiskussionen! Jeg har selv opdaget hvordan et kristeligt fokus på AIDS har været et stærkt vidnesbyrd overfor mennesker, der troede at kristne helst ignorerede sådan noget puha..

 12. willer Says:

  Dejligt at få lidt gang i diskussionen…

  @ henrik og jer andre jeg er helt enig med dig i, at der i nogen EC sammenhænge er en tendens til at reducere evangeliet på en anden måde end hvad den evagelikale fløj gør. De reducerer evangeliet til en “buddy jesus”, som går med sandaler og klapper dyrene. Men I jesus liv og ord var der også et kald til omvendelse, og det var ikke kun et kald til at være flinkere mod naturen og dyrene, der var også et kald til vores indre liv. Vi må ikke se det som modsætninger men som et hele. Så Mads har på en måde ret, men hans artikel bliver emget ensidig og nuanceret, det er svært at læse intentionen bag og se at han mener det mere nuanceret, hvilket han sikkert gør, hvis jeg nu sad og drak en kop kaffe med ham…

  Så det handler vel bare om (som altid) at vi selv kommer ud af røret og viser en vej, som andre finder det værd at følge efter

 13. Henrik H Says:

  jeg har faktisk ikke talt med Mads om artiklen endnu, men som jeg kender ham, hans gode hjerte som den evangelist han er, så bliver fremstillingen lidt firkantet og provokerende (og det er vist også meningen) – udfordringen er dog at artiklen vipper lidt på kanten af en falsk modsætning ml. evangelisation (det åndelige/evighedsbetydning/kirkens opgave) og miljøet (ligegyldigt tidsfordriv)

  jeg synes at det er ret fedt at domino bringer begge vinkler og tør have det modsætningsfyldte – mere kant og mindre familiejournal (undskyld Jens L og Poul K ;o) )

 14. willer Says:

  Helt enig Henrik, det lidt som jeg kender til Mads er jo også at han er en super sympatisk fyr, som har en stærk evangelistisk nådegave, derfor er ærgerligt, at der i artiklen kommer til at fremstå denne falske modsætning, men ja godt at Domino kom lidt ud over kanten i dette nummer…

 15. Alice Says:

  @Henrik…
  Fint med wharf (selvom de lige er udgået for min usual weissbier)- hvis det kan passe ind i dit nye liv som far. Efter den 13. juni(ja, det er det skønne ved salt – tidlig eksaminer) skulle jeg være eksamensfri og have tid til at nyde livet, så der kan vi sagtens finde ud af noget.

  Dejlig diskussion det her -jeg har nogle gange oplevet at denne skabelsesside af evangeliet bliver betragtet lidt for lala,og når man prøver at bringe det på banen er bliver betragtet som noget med at klæde børnene varmt på og spise grøntsager. Bliver mere og mere klar over, at jeg selv har meget af min teologiske basis i skabelsesteologien, og hvor meget der er er at hente i det….og synes jeg faktisk det er meget guddommeligt at passe på skaberværket – for det er jo skabt af Gud. Risikerer vi ikke en slags gnosticisme, hvis vi kun kalder det indre liv for guddommeligt?

 16. Henrik H Says:

  @Alice – præcist, det kan netop blive en form for gnosis og jeg tror der er endnu en falsk modsætning mellem at kirkens særlige område er det hellige/åndelige vs. det sekularer/jordiske

  du kan læse mere om det i artiklen her, hvis du ikke allerede har set den

  http://www.domino-online.dk/nyheder/6137/33901/33902/

  by the way, så tror jeg lige jeg tilføjer dit citat om at klæde børnene varmt på til min liste over atributter til “femi-Jesus” billedet

  og selvfølgelig er der tid til at gå på the wharf (jeg går jo på arbejde) – det er konen som har barsel ikke mig – he he :o)

 17. Alice Says:

  @Henrik. Nej, havde ikke læst artiklen, men må sige, at du virkelig rammer plet efter min mening. Skyndte mig at sende den ud i mit netværk – så måske er der flere der blander sig her.

  FemiJesus giver lidt associationer til en noget stereotyp kønsopdeling….skal jeg forstå det sådan, at det kun er Mette der giver den lille purk tøj på?

  Vi må lige aftale nærmere ang. wharf.

 18. Simon Says:

  uanset hvad, så er vores opgave at kalde hele verden til retfærdighed personligt, lokalt, nationalt og globalt.
  Det kan jo ske på mange måder fx gennem bøn, aktivisme, samtaler, demonstrationer, discipelskab, kampagner, møder osv…

 19. Henrik H Says:

  Jeg tror du er inde på noget rigtigt her simon, men spørgsmålet er hvad denne retfærdighed betyder, hvem der definere den og hvem der opretholder den og hvordan det ser ud i praksis

  – det kunne jeg godt tænke mig at vi fik diskutere lidt mere

 20. frovin Says:

  Det er vel også at forkynde retfærdighed at fortælle mennesker, at alt det vi gør, som er godt, faktisk ikke er godt nok i sig selv! – men at der findes en tilgivelse som gør alting nyt og godt – og som sætter os frie, realiserer os selv osv. til rent faktisk i sandhed at arbejde for retfærdigheden..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: