Jeg er stadigvæk i urtehaven…

Vi lever i en kultur, hvor vi gerne vil have tilfredsstillet vores behov her og nu. Det er vores virkelighed og det er det hav, som vi svømmer i.

Når vi taler om, hvordan at Gud blev menneske og boede iblandt os, så stiller det en stor udfordring til os. De gamle ørkenfædre så med foragt på byens liv og dens mange impulser. De mente allerede for 1600 år siden, at byen kunne fjerne vores fokus fra Gud. Derfor valgte de at flytte ud i ørkenen ud i hulerne… Det værste der kunne ske for dem var hvis kirken kaldte dem tilbage til byen og for at tjene menigheden…

Hvor vil jeg så hen med det…

Hvis vores sjæl er som en urtehave, som kræver ro, tid, tålmodighed, så har vi virkelig passet den særlig godt i vores hektiske, konsumeristiske liv. Vores sjæl bliver ikke opbygget af “quick.fixes”. Vores sjæl bliver opbygget af den daglige rutine, hvor vi tager vare på planterne, hvor vi graver, hvor vi vander, hvor vi tager tid.

Samtidig kalder Jesus os til at være sendt ud af ham, og ja vi skal af sted og hjælpe til med at genoprette folks haver, som ligger ufrugtbare hen.

Så det er den ene side, at vi er kaldet til det langsommelige slidsomme arbejde det er at tage vare på en urtehave, og samtidig sidder jeg og tænker på de 3000 som Peter og disciplene døbte pinsedag, det var da en pæn hurtig vækst… Men måske er det netop sådan at tingene går hånd i hånd. Når vi selv oplever at pleje vores urtehaver, så vil mennesker være med i det. De fornemmer at her er en have, som “dufter” af det den skal, sådan skal min have også være…

Tænk hvis vi som medlemmer i discipelfællesskaber var med til at hjælpe hinanden, så vi kunne pleje hinandens haver, og det rent faktisk var det vi kaldte folk til. Ikke til at tælle som et nummer i hvor mennesker vi har har i klynger, celler eller gudstjenester. Men vi kalder folk ind i et urtehave fællesskab, hvor vi vil hjælpe med til at din have kan blomstre, så du kan få andre haver til at blomstre

Giver det mening, sikkert ikke, det er løse tanker på en lørdag formiddag, en ting er sikkert, måske skal vi finde et mere maskulint billede end urtehaver…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: